Voetreflexologie

Voetreflexologie is een vorm van manuele therapie waarbij de voeten worden behandeld met het oogmerk organen of processen in het lichaam beter te laten functioneren. De gedachte hierachter is dat alle organen en hun functie projectievelden op de buitenkant van het lichaam hebben. In principe kan dit overal het geval zijn: op de romp, op de handen en op de voeten. Bij de voetreflexologie beperkt de therapeut zich in het algemeen tot de voeten.

Voetreflexologie in de moderne tijd

In 1902 leerde de Amerikaanse KNO-arts dr. William H. Fitzgerald in Engeland de zonetherapie kennen. Hij ging er mee experimenteren waarna hij zijn bevindingen in 1917 publiceerde in het boek: Zone Therapy, or Relieving Pain at Home. Een andere Amerikaanse arts, dr. J.S. Riley, las dat boek en deelde zijn kennis met zijn toenmalige assistente, mevrouw Eunice Ingham. Zij werd erdoor gegrepen en paste de behandelmethode in de praktijk met veel succes toe. In 1938 publiceerde ze haar eerste boek op dit gebied: Stories the feet can tell. In 1958 las de Duitse verpleegster Hanne Marquardt het boek van Eunice Ingham. Ook zij werd daardoor zo geboeid dat ze voetreflexologie in de praktijk ging toepassen. Haar enthousiasme bracht haar er toe door middel van cursussen en workshops voetreflexologie in Europa bekendheid te geven. Sindsdien wordt de therapie over de gehele wereld met succes toegepast.

Werking van Voetreflexologie

Als verklaringsmodel voor voetreflexologie worden verschillende theorieën aangedragen. Wat betreft het onderlichaam kun je voor wat betreft het zenuwstelsel en hormonale systeem wel iets met de segmentale opbouw van het ruggenmerg en de daaruit voortvloeiende metameren.

Wij gaan er daarom van uit dat voetreflexologie een ervaringstherapie is. Toepassing van deze behandelmethode blijkt zeer goede resultaten te geven. Ook in gevallen waar andere therapieën geen succes hebben gehad. Bij onderzoek van de voeten blijkt inderdaad dat  vooral op de voetzool zones voorkomen die corresponderen met de organen in het lichaam. De ligging van die orgaanzones lijkt sterk op het patroon van de ligging van de organen in het lichaam. Er bestaat geen eenduidige verklaring waarom het lichaam op deze wijze op de voeten wordt geprojecteerd. De ervaring leert echter dat een goede behandeling met voetreflexzonetherapie een krachtige stimulans kan zijn waardoor het lichaam in balans komt. Het zelfhelend vermogen van het lichaam kan daardoor zijn werk doen.

Dat voetreflexologie een positief effect heeft, is zelfs vastgesteld in het kader van onderzoek aan de Michigan State University in de USA.

 

Ervaart u geen klachten maar bent u wel toe aan een beetje ontspanning?
Ook dan is Voetreflex zeer aan te raden. Naast dat het een effectieve werking heeft voor bepaalde klachten werkt deze behandeling ook erg ontspannend.
Dus wilt u na een lange dag werken even ‘ont-stressen’ plan dan snel een voetreflex behandeling.