Fuotprint is lid van Provoet en de NMMV. Ook staat Fuotprint geregistreerd bij KABIZ en SCAS.

provoet

ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne. Deze pedicures zijn te herkennen aan het ProVoet-logo.

Bron: www.provoet.nl

NMMV = Nederlandse Maatschappij van/voor Medisch Voetzorgverleners.

Leden van de NMMV zijn allemaal in het bezit van een door de overheid erkend MBO-4 medisch pedicure diploma. Daarnaast hebben zij minimaal 5 jaar ervaring in de voetzorg en een specialisatie OVV (Oncologisch Voetzorg Verlener).

Missie

  • Op landelijk niveau op een gecontroleerd kwaliteitsniveau voetzorg op maat voor elke patiënt!
  • Landelijke dekking van medisch voetzorgverleners /leden van de NMMV waardoor zij kunnen samenwerken , naast en met de podotherapeuten binnen de multidisciplinaire voetenteams, zowel intra- als extramuraal.


Visie
De mbo-4 medisch pedicure streeft een eigen positie binnen de voetzorg na, naast de podotherapeut. Door het bundelen van kwaliteiten kan “Zorg op maat” meer inhoud krijgen. Door de mbo-4 medisch pedicure vaker in te zetten bij screening en voetonderzoek kunnen zorgtrajecten voor de patiënt eenvoudiger worden. Er zal toenemende behoefte komen aan geregistreerde professionals en multidisciplinaire aanpak op het gebied van complicaties bij risicopatiënten.

Daarnaast is de NMMV aangesloten bij de NVvO (Nederlandse Vereniging voor Oncologie).

Bron: www.nmmv.nl

logo nmmvNVvO-logo

 

 

 

 


Fuotprint staat geregistreerd bij KABIZ.
Het registratienummer van Fuotprint : 18102753382

KABIZ  (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg) voert als onafhankelijke organisatie de registratie en herregistratie van beroepsbeoefenaren in de zorg uit. Tevens wordt, in relatie tot de registratie, de accreditatie van deskundigheids- bevorderende activiteiten voor de geregistreerde beroepsgroepen uitgevoerd.

KABIZ heeft als doel kwaliteit van beroepsbeoefenaren in de zorg zichtbaar te maken voor patiënten/cliënten, collega’s, werkgevers en zorgverzekeraars. Zij kunnen het Register Raadplegen​ en controleren of de professional een kwaliteitsregistratie heeft en daarmee voldoet aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.

Geregistreerden beschikken over een eigen digitaal portfolio. Hierin worden deskundigheidsbevordende activiteiten bijgehouden. Door middel van herregistratie wordt aangetoond dat er kan worden voldaan aan de kwaliteicriteria.

In het KABIZ kwaliteitsregister zijn alleen zorgprofessionls opgenomen die zich hebben geregistreerd en aantoonbaar hebben gemaakt dat ze voldoen aan de door de beroepsgroep opgestelde kwaliteitseisen. De beroepsbeoefenaar is kwaliteitsgeregistreerd.

Bron: www.kabiz.nl