Ruim 10% van alle diabetisch patiënten hebben complicaties aan hun voeten als gevolg van hun ziekte. Door mijn specialisatie ‘Diabetische Voet’ ben ik in staat professionele hulp en verzorging te verlenen. In veel gevallen wordt deze behandeling ook door de ziektekostenverzekering gedekt.
U dient als diabetespatiënt een verwijzing van uw praktijkondersteuner van de huisarts te vragen. Hierin moet het type diabetes en ook een zorgprofiel staan. Anders worden de behandelingen niet vergoedt.
Het zorgprofiel krijgt u toegewezen van uw behandelend arts, de praktijkondersteuner of uw huisarts. De vergoeding is afhankelijk van het zorgprofiel en is verschillend per verzekering. Vanaf zorgprofiel 2 wordt u doorgestuurd naar de podotherapeut die een behandelplan zal opstellen. Aan de hand van dit behandelplan kan de medisch pedicure uw voeten behandelen.

De voeten van diabetespatiënten kunnen erg kwetsbaar zijn.
De bloedsomloop in benen en voeten kan verminderen;aangepaste foto 2
Het gevoel in de voeten kan verminderen of uitvallen;
De voeten van stand kunnen veranderen.

Daarom is een speciale behandeling noodzakelijk.

Wanneer gaat de diabetespatiënt naar een pedicure?

Kloven, eelt, likdoorns, blaren, wondjes of verkleuringen mogen NOOIT door de diabetespatiënt zelf (of door ondeskundigen!) worden behandeld. Een regelmatig bezoek aan de pedicure wordt in deze gevallen zeker aanbevolen.
Ook wanneer er geen voetklachten zijn is het raadzaam toch enkele malen per jaar voor een controlebehandeling naar een pedicure te gaan (medisch pedicure of met de aantekening ‘diabetische voet’ (=’Pedicure+’)
Het voorkómen van voetproblemen is namelijk één van de belangrijkste taken van de pedicure. Dat geldt in belangrijke mate voor de behandeling van diabetespatiënten.
Naast de voetbehandeling, geeft de pedicure adviezen over de verzorging van de voeten en de keuze van schoenen. Zonodig wordt de cliënt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts, specialist, podoloog of podotherapeut.

• Algemene adviezen voor de diabetespatiënt

• controleer dagelijks uw voeten op eventuele wondjes of huidbeschadigingen;

• doe regelmatig, liefst dagelijks, voetoefeningen;

• wandel en fiets regelmatig (of hometrainer), dit bevordert de bloedsomloop;

• draag goed passende sokken en kousen zonder naden, draadjes, stoppen, knellende boorden.