De code van de voetverzorger vormt de standaard in de branche voor hygiënisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu ten behoeve van praktijk, opleiding en beleid. De code geeft de normen aan die gelden voor de voetverzorging.

Het codecertificaat is een door de branche erkend vakdiploma en wordt toegekend aan pedicures/voetverzorgers welke voldoen aan de wettelijke eisen en de branchenorm op het gebied van hygiënisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu.

Fuotprint Fonkelnij is een gecertificeerd bedrijf en voldoet aan de eisen van de code voor de voetverzorging.
In de praktijk hebben we op hygiënisch gebied gekozen voor steriel verpakte instrumenten. Elk setje instrumenten wordt na gebruik voor-gereinigd in de ‘Branson’, een apparaat wat instrumenten door trillingen grondig schoonmaakt. Daarna gaan de instrumenten in een zakje en worden met een temperatuur van 134 graden gesteriliseerd in de ‘Autoclaaf’. Hierdoor krijgen micro-organismen niet de kans om te overleven. Iedere cliënt wordt behandeld met een schoon setje instrumenten. De steriele mesjes worden na gebruik verzameld in een daarvoor bestemde container  en worden nooit twee keer gebruikt! Geen enkele patiënt krijgt bij ons slecht gereinigd gereedschap aan zijn of haar voeten. Er is een minimum aan kruisinfecties door schimmels of andere micro-organismen.

Wanneer u uw nagels wilt laten lakken, zult u uw eigen flesje lak mee moeten nemen of een flesje lak aanschaffen in de salon. Nagels worden nooit uit een salonfles gelakt, die voor meerdere mensen wordt gebruikt. Ook dit om infecties tegen te gaan en de kwaliteit van ons bedrijf op het gebied van hygiëne te waarborgen.

Ook aandacht voor milieu en duurzaamheid
Gebruikte mesjescontainers en vloeistofafval worden op een verantwoorde manier afgevoerd naar de gemeentereiniging.
Ook wij dragen ons steentje bij aan een beter milieu. Zo hebben we de praktijk ingericht volgens de code van de voetverzorger. Er is nu o.a. aandacht besteed aan toepassing van energiezuinige lampen.

De Behandelruimte: