Let op: Deze behandeling is (voorlopig) gestopt.


Wanneer uit het biopt is gebleken dat het inderdaad gaat om een schimmelinfectie kunt u kiezen voor de PACT therapie, hieronder kunt u lezen wat dit in grote lijnen inhoudt.

Effectieve behandeling van Schimmelnagels:
PACT Schimmelnagel Therapie is een methode voor de behandeling van schimmelnagels  die nagenoeg 100% schimmeldodend is. Deze uit Duitsland afkomstige innovatieve behandelingstherapie komt oorspronkelijk uit de tandarts-wereld. PACT-behandelingen zijn doeltreffend en pijnloos, zonder bijwerking. De resultaten en de herstelfase naar een gezonde nagel  zijn ongekend. PACT is een afkorting en een wetenschappelijk begrip voor Photodynamische Antimicrobiële Therapie. Met deze methode kunnen schimmels zeer effectief op  voet- en vingernagels gedood worden. De PACT Schimmelnagel traject gaat als volgt:

U maakt bij ons een afspraak voor een intake. Tijdens de intake wordt alles met u doorgenomen.   Er worden vragen gesteld over andere aandoeningen die eventuele genezing zouden kunnen vertragen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld doorbloedingsstoornissen in de benen. Ook worden met u de kosten besproken die deze behandeling met zich meebrengt.

De PACT behandeling bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Voortraject: De aangedane nagels moeten worden geslepen. Het beste is dat alle aangedane delen worden verwijderd. Hiervoor wordt altijd ureum zalf meegegeven. Dit is een middel wat de nagel verweekt en daardoor de nagel oplost. Dit verloopt pijnloos. Bij de één is de nagel zo weg en bij de ander gaat er iets meer tijd overheen.
  • Behandeltraject: Zodra de aangedane nagels zijn opgelost en verdwenen wordt het nagelbed zichtbaar, tussen de nagel en het nagelbed bevindt zich de schimmelinfectie. Nu is de schimmelinfectie het beste te behandelen. De behandeling met de Pact lamp wordt nu gestart.  Er wordt een lichtgevoelige blauwe gel op de aangedane nagels aangebracht, deze moet 10 minuten inwerken. Vervolgens wordt de nagel beschenen met een rood ledlicht. Het rode licht zet de blauwe gel om in een actieve stof die de schimmel dood maakt. Het wordt niet warm en u voelt er helemaal niets van. Alle aangedane nagels gaan apart onder de lamp. Heeft u bijvoorbeeld 2 besmette nagels dan is de belichtingstijd 20 minuten (excl. Voorbereiding). Deze behandeling wordt in een tijdsbestek van c.a. 10 dagen drie keer uitgevoerd en  een extra vierde behandeling na een maand. Daarna wordt er na 6 weken gekeken of de schimmel goed genoeg bestreden is, eventueel volgt er nog een lamp behandeling. Omdat de celwand van een mens anders is opgebouwd dan die van een schimmel, is deze behandelingsmethode voor de mens verder ongevaarlijk.
  • Natraject: Regelmatig terug komen voor controle om de groei van de nagel in de gaten te houden.

Tijdens de behandeling, worden uw schoenen behandeld in een ozonapparaat. Dit wordt gedaan om de schoenen schimmelvrij te maken.

 

 

 

 

NB: Het is belangrijk dat u therapietrouw bent mocht u dit traject ingaan, dit wil zeggen dat u regelmatig terugkomt voor een controle. Het is een langdurig traject. Wanneer u halverwege het traject stopt is de kans groot dat de schimmel terugkomt. Om dit te voorkomen plannen we regelmatig controles in om het bij te houden. Daarbij is het ook belangrijk dat u één en ander aan zelfzorg thuis doet. Dat wil zeggen dat u producten mee naar huis krijgt om ook thuis de nagels en schoenen te behandelen.

Resultaat uit onze praktijk:

Voor de Behandeling.                                          Na de Behandeling.                                       Voor de Behandeling.                                          Na de Behandeling.

l de boer 71014tjientjes

l de boer 71014 (2)