Algemene Voorwaarden Fuotprint Fonkelnij:

Afspraken:
– Bij verhindering dient de afspraak tijdig te worden afgemeld, minstens 24 uur voor aanvang van de behandeling.
– Bij het niet tijdig afmelden van de afspraak zijn wij genoodzaakt dit in rekening te brengen.
– Fuotprint moet verhindering tijdig melden bij de cliënt, minstens 24 uur voor aanvang van de behandeling.
– Bij overmacht hoeven beide partijen zich niet te houden aan deze verplichtingen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betalingsvoorwaarden:
– Cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
– Bij het niet tijdig betalen van facturen zijn wij genoodzaakt Medicas in te schakelen.
– U, als diabeet, bent zelf verantwoordelijk voor het aantal Zorgprofiel behandelingen dat u per jaar vergoed krijgt van de zorgverzekeraar, tenzij u hier afspraken over heeft gemaakt met ons. Extra behandelingen zijn voor uw eigen rekening.
– Betalingsvoorwaarden van Medicas zijn van toepassing.

Privacy:
– Om zo goed mogelijk een behandeling te kunnen uitvoeren hebben wij persoonsgegevens van u nodig. U kunt hierbij denken aan: medische gegevens, adresgegevens, behandel gegevens. Deze gegevens worden genoteerd in ons patiëntensysteem en op de patiëntenkaart.
– Fuotprint bewaart de gegevens veilig en beschermd.
– Fuotprint verklaart hierbij dat alle persoonsgegevens, zoals o.a. adresgegevens en eventuele medische gegevens, uitsluitend worden gebruikt voor onze eigen administratie.
– Persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden.
– U mag te allen tijde uw eigen persoonsgegevens inkijken.
– Bij Fuotprint geldt geheimhoudingsplicht, vertrouwelijke informatie wordt niet verstrekt.

Eigendommen:
– Fuotprint is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Garantie:
– Fuotprint geeft één week ( zeven dagen) garantie op de gegeven behandeling mits;
. De cliënt zich heeft gehouden aan de gegeven adviezen.
. Een eventuele doorverwijzing naar een andere discipline heeft opgevolgd.
. Eventuele voorgeschreven producten op de juiste manier heeft gebruikt.

Website:
– Deze website is voorzien van een SSL certificaat, dit betekent dat uw gegevens beveiligd zijn en niet openbaar worden.
– Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.