Wat houdt het begrip zorgprofiel in?

Een zorgprofiel krijgt u toegewezen als u te maken krijgt met Diabetes Mellitus.
De Zorgprofielen zijn een aanvulling op de welbekende ‘Simm’s classificaties’.

Wanneer men met Diabetes Mellitus te maken krijgt kan het ook voorkomen dat het gevoel in uw voeten afneemt. Dit noemen wij ‘neuropathische klachten’. Hierdoor ontstaan sneller wondjes en beschadigingen aan de huid van de voeten. Dit gebeurt vaak zonder dat u hier erg in heeft. U voelt dan bijvoorbeeld niet dat er een steentje in uw schoen zit of dat uw sok dubbel zit.
Ook kan het voorkomen dat uw doorbloeding verslechtert als gevolg van de diabetes.

Op basis van deze constateringen kan diegene, waarbij u onder behandeling bent voor uw diabetes, u indelen in een zorgprofiel.

Het zorgprofiel beschrijft welke zorg nodig is ter preventie van diabetische voetulcera (open wonden).

De zorgprofielen gaan van 0 tot en met 4.

0. Geeft aan dat er nog geen sprake is van een verhoogd risico op wondjes.
1. Geeft aan dat er een verminderd gevoel in de voeten is of dat de doorbloeding minder goed is.
2. Geeft aan dat er een combinatie is van een verminderd gevoel als een verminderde doorbloeding in de voeten zonder verhoogde druk.
3. Geeft aan dat er een combinatie is van een verminderd gevoel en een verminderde doorbloeding in de voeten met tekenen van verhoogde druk.
4. Geeft aan dat er in het verleden sprake is geweest van een ulcus (open wond) of een doorgemaakte amputatie. Ook bij nierfalen en dialyseren krijgt u zorgprofiel 4 toegewezen.

Uw behandelend specialist kan u een zorgprofiel toewijzen. Is dit zorgprofiel lager dan 2? dan kunt u zonder verdere stappen te ondernemen een afspraak maken bij een medisch pedicure of een pedicure met de aantekening diabetische voet.

Wanneer uw zorgprofiel 2 of hoger is, dan is het belangrijk om een afspraak te maken bij een podotherapeut. Deze kan een behandelplan voor u maken, zodat de (medisch) pedicure weet wat hij of zij aan voetzorg moet leveren. Het is belangrijk dat u naar een (medisch) pedicure gaat die onder contract staat met uw podotherapeut, anders wordt de benodigde zorg alsnog niet vergoed.

De Podotherapeut:
Wanneer uw zorgprofiel 2 of hoger is zult u naar de podotherapeut moeten voor verder onderzoek. Hij of zij kan het behandelplan opmaken, dit doen ze aan de hand van verschillende testen. Hij of zij zal o.a. testen met u doen om te kijken hoe het gevoel en de doorbloeding in de voeten op dat moment is. Ook zullen er vragen gesteld worden omtrent eventuele wonden in het verleden.
De bevindingen noteert hij of zij allemaal in het behandelplan. Dit behandelplan wordt later opgestuurd (via een beveiligd patiëntensysteem) naar een (medisch) pedicure die bij de podotherapeut onder contract staat en waar u de voetbehandeling krijgt. Dit is een pedicure naar uw keuze, er wordt echter wel de eis aan gesteld dat dit een medisch pedicure is of een pedicure met de aantekening diabetische voet.
Dit omdat zij extra scholing hebben gehad hoe ze de diabetische voet kunnen en moeten behandelen. Daar komt extra zorg bij kijken en mag misschien niet alles worden uitgevoerd zoals dat gebeurt bij iemand die geen diabetes heeft. Het kan ook zijn dat de instrumenten op een andere manier worden ingezet.

Het behandelplan:
In het behandelplan kan de (medisch) pedicure lezen wat zij aan voetzorg aan u mag geven. Dit kan bestaan uit het knippen van de nagels maar soms is het ook nodig om eelt weg te halen of mycose nagels (schimmelnagels) te behandelen. Ook staat hierin wat de bevindingen van de podotherapeut zijn omtrent het gevoel en de doorbloeding in de voeten. Daarnaast kan de podotherapeut nog andere informatie noteren die van belang is voor de (medisch) pedicure.
Als laatste staat er in het behandelplan te lezen hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt. Vaak is dit tussen de 6 – 8 keer per jaar. Een enkele keer komt het voor dat de podotherapeut anders besluit.

Nadat u een zorgprofiel heeft en de podotherapeut een behandelplan voor de (medisch) pedicure heeft gemaakt, kunt u bij de juiste (medisch) pedicure een afspraak maken. Zij zullen dan het behandelplan opvragen bij uw podotherapeut. Zoals eerder gezegd kan de (medisch) pedicure de behandeling dan volgens het behandelplan uitvoeren en vervolgens declareren bij de podotherapeut. De podotherapeut declareert het vervolgens weer bij de zorgverzekeraar. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Zorgprofiel 0 en 1 worden in veel gevallen niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is niet overal hetzelfde, dus mocht u willen weten of uw pedicure behandeling door uw verzekering wordt vergoed dan kunt u dit navragen bij de betreffende zorgverzekeraar. Wij kunnen u hier geen duidelijk antwoord op geven omdat wij niet inzichtelijk hebben wat wel of niet vergoed wordt per verzekering.

Meestal is het nodig dat u zelf contact opneemt met uw behandelend specialist, diabetes verpleegkundige of andere zorgverlener om een zorgprofiel toegewezen te krijgen.

Wanneer u geen zorgprofiel heeft worden de behandelingen bij de (medisch) pedicure niet vergoed.

Er blijft dan nog een klein bedrag over wat niet onder de vergoeding valt. Wij noemen dit ‘cosmetische voetzorg’. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering.

Als u bij ons onder behandeling bent voor uw voetzorg dan zal er in geval van wondjes of andere bevindingen door de medisch pedicure contact worden gezocht met de podotherapeut. Dit gebeurt altijd na goedkeuring van u als patiënt. Wij maken indien nodig dan ook een foto van een eventuele wond-, huid- of nagel verandering. Zo kunnen we een volgende keer kijken of het is verbeterd of verslechterd. De podotherapeut wordt in het geval van wondjes of huidveranderingen altijd gecontacteerd omdat u ook bij hen onder behandeling bent. Het kan zijn dat de podotherapeut u dan op zal roepen voor een (extra) controle om ook te kijken wat er aan de hand is. De podotherapeut kan indien nodig vervolgstappen ondernemen of het behandelplan bijstellen. Vervolgens koppelt de podotherapeut het vervolgbeleid dan naar ons terug. Zo blijven de lijntjes kort en kunnen er zo snel mogelijk stappen worden ondernomen.