Mensen met een reumatische aandoening hebben vaak last van hun voeten. Pijn staat daarbij voorop en is meestal de belangrijkste klacht. Daarnaast zijn vermoeidheid, ‘brandende’ voeten niet goed kunnen lopen (stijfheid( en zwelling(en) de belangrijkste klachten.

Aangezien er meer dan 200 reumatische aandoeningen bekend zijn, is de ‘reumatische voet’ eigenlijk geen goede term. Beter is te spreken van een ‘reuma patiënt met voetklachten’.

Soorten reuma
Onder ‘reuma’ of ‘reumatische aandoeningen’ verstaat men:

Alle aandoeningen van het bewegingsapparaat (= botten, spieren, pezen, banden, gewrichten en kapsels), die niet het gevolg zijn van een ongeluk, een aandoening van het zenuwstelsel of een aangeboren ziekte. Het beste wordt ‘reuma’ ingedeeld in twee belangrijke groepen aandoeningen:

  • gewrichtsreuma, waarbij pijn in de gewrichten voorop staat;
  • weke delen reuma, waarbij de oorzaak van de klachten juist niet in de gewrichten ligt, maar daarbuiten, in de structuren rondom de gewrichten (spieren, pezen, banden en kapsels).

Reuma en voetverzorging
Aangezien mensen met reuma niet alleen last krijgen van de voeten, maar vaak ook van de handen, wordt de voetverzorging soms een probleem.

Mensen die niet meer hun eigen nagels kunnen knippen en hun voeten niet meer goed kunnen verzorgen, dienen dit te laten doen door een voetverzorger of pedicure, bij voorkeur met een branche-erkend certificaat. Fuotprint beschikt over deze certificaten en is dan ook bij uitstek gespecialiseerd.

Staan echter de klachten meer voorop, dan dient de huisarts of reumatoloog een verwijzing voor onze podotherapeut uit te schrijven. Deze professional binnen Fuotprint kan dan bekijken welke aanpassingen er nodig zijn om de patiënt met zo min mogelijk klachten te laten lopen.