De ProVoet Pedicure

Vreemd genoeg blijkt nog steeds maar een kwart van alle Nederlanders geregeld hun voeten te laten verzorgen. Terwijl we dit deel van ons lichaam toch erg zwaar belasten! Daarom is het ook logisch dat uw voeten extra aandacht verdienen. Want u kunt pijnlijke voeten makkelijk voorkomen of verhelpen door een bezoekje aan een Fuotprint Fonkelnij, de vakbekwame pedicure, aangesloten bij de brancheorganisatie ProVoet. Fuotprint geeft uw voeten de behandeling die ze nodig hebben!

Wat doet een pedicure precies?
Tot de werkzaamheden van een pedicure behoren onder andere het verwijderen van eelt, likdoorns, het op de juiste wijze knippen en frezen van nagels en nagelproblemen oplossen. Het geven van adviezen en het opsporen en zoveel mogelijk wegnemen van de klachten behoort ook tot hun taak. En als verwennerij is er na afloop van de behandeling een fijne afsluiting voor de cliënt met een voetmassage.

Waaraan herkent u een vakbekwame ProVoet pedicure?
ProVoet is de Nederlandse branchevereniging voor pedicures. Alle leden van ProVoet worden verplicht om een door de branche erkend vakdiploma te halen. Hierdoor weet u zeker dat uw voeten door een vakkundige voetverzorger behandeld worden!
De meeste gediplomeerde leden voeren het logo van ProVoet op hun gevelbord, afsprakenkaartjes en op hun website, net zoals wij.

Een gespecialiseerde pedicure: de Pedicure+
De pedicure die een aantekening ‘voetverzorging bij diabetici’ en/of ‘voetverzorging bij reumapatiënten’ bezit, heeft na de opleiding een bijscholing gedaan in genoemde onderwerpen. De pedicure werkt volgens vastgestelde richtlijnen en weet wanneer zij/ hij de cliënt moet doorsturen naar de (behandelend) arts.

Medisch pedicure
De medisch pedicure is breed opgeleid. Zij kan zogeheten risicovoeten behandelen, deze kunnen onder andere ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Daarbij heeft de medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en -reparatie en anti druk technieken. Daarmee vergroot zij/ hij de behandelmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek. De medische pedicure werkt volgens vastgestelde Richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandelend) arts. De medische pedicure werkt op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders.

Kwaliteitsbewaking
Gespecialiseerde en medisch pedicures kunnen zich registreren in het Kwalitiets Register voor Pedicures (KRP). Staat de pedicure geregistreerd, dan voldoet zij/ hij aan onderstaande kwaliteitsnormen;

het naleven van de door de branche vastgestelde normen betreffende hygiëne, Arbo en milieu;

het naleven van de door de branche ontwikkelde ‘Evidence Based’ richtlijnen ten aanzien van diabetes mellitus en reumatische aandoeningen;

het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en nascholingen.
Kijk voor meer informatie op: www.kwaliteitsregisterpedicures.nl