Datum: 3 maart 2021

PERSBERICHT

Beroepsvereniging Medisch Pedicures verzet zich tegen besluit minister Ingrid van Engelshoven. ‘Wij voeren medische voetzorg uit, géén cosmetische behandelingen.’

Minister Ingrid van Engelshoven (OC&W) besliste onlangs dat de medische voetzorg onder de uiterlijke verzorging valt. Daarmee ontkent de bewindsvrouw dat MBO-4 medisch pedicures zijn opgeleid voor complexe medische voetzorg.

Door deze eenzijdige beslissing voelt de Nederlandse Maatschappij Medisch Voetverzorgers (NMMV) zich respectloos behandeld. Zij is niet gehoord, gezien en geïnformeerd. Er is over de NMMV gesproken, niet mét de vakorganisatie. Bestuur en leden

Leden van de NMMV, allen mbo-4 medisch pedicure, behandelen voeten van mensen die in een hoog-risicogroep vallen, zoals cliënten met diabetes mellitus, vaatlijden, reuma, voetproblemen na chemotherapie, maar ook van gezonde mensen met slechte voeten door standsafwijkingen en/of andere oorzaken.

In Nederland zijn er inmiddels ruim 1.000.000 diabetes patiënten van wie er circa 150.000 tot 200.000 in de hoogste risicoklassen, ZP 3 en ZP 4, zijn ingedeeld en voetzorg nodig hebben. De verwachting is dat, mede door de toename van obesitas, het aantal diabetespatiënten in Nederland verder zal groeien.

Vooral de geregelde voetbehandeling van de grote groep diabetes mellitus patiënten, ingedeeld in de hoog risicoklasse, is van groot belang. De medische voetzorg is complex en er is een nauwe samenwerking nodig met huisarts en podotherapeut. Zonder deze behandelingen zouden ulcera (wonden) niet of te laat ontdekt worden met amputaties tot gevolg. De Mbo-4 medisch pedicure is in deze driehoek een belangrijke schakel en is vaak de eerste die problemen signaleert. Zij werkt zowel medisch noodzakelijk als preventief. Er is niets cosmetisch aan de voetbehandeling die de Mbo-4 medisch pedicure uitvoert.

Er is een groot tekort aan aantoonbaar goed opgeleide medisch pedicures. Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag is het noodzakelijk dat de mbo-4 opleiding onder toezicht staat van de Inspectie van het Onderwijs, zoals alle overige zorgopleidingen.

Namens Bestuur NMMV en directie PediMedique


Download hier de bijlage