Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat deze wet voor u betekend kunt u lezen onder het kopje ‘Privacywetgeving’, dit kunt u vinden in het menu onder ‘over ons’.